Miedzianka, miasto którego już nie ma.

MIedzianka

Bardzo interesującą miejscowością, którą warto zobaczyć jest nieistniejące już dawne miasto Miedzianka (niem. Kupferberg), które po II Wojnie Światowej zostało zniszczone przez Rosjan. Dawni turyści określali to miasto, za jedno z najwyżej położonych i najładniejszych miast Śląska. Położone w górach na wysokości około 520 m n.p.m. zapewniało czarujący widok na Karkonosze i całą Kotlinę Jeleniogórską.

Pozostałości po dawnym miasteczku stanowią obecnie wieś, która położona jest blisko Janowic Wielkich.  Aby dotrzeć samochodem z Karłowickiej Doliny udajemy się z Jeleniej Góry drogą nr 3 w kierunku Wrocławia. We wsi Radomierz skręcamy w prawo do Janowic Wielkich. Gdy przejedziemy przez linię kolejową, skręcamy w lewo (kierunek Marciszów, Kamienna Góra). Pierwsza miejscowość to nasz punkt docelowy.

Historia i istnienie miejscowości związane było górnictwem minerałów. Historia miejscowości jest bogata, dlatego nie będziemy się rozpisywać o niej, gdyż na wikipedii i innych stornach jest dużo informacji na jej temat.  Początki istnienia miejscowości sięgają XII/XIII wieku, a za początek podjęcia się prac wydobywczych uważa się rok 1136. W XV wieku nastąpił rozkwit Miedzianki i była uważana za jeden z głównych ośrodków  wydobycia w Sudetach Zachodnich, a król czeski Ludwik Jagielończyk nadał miejscowości prawa miasta górniczego. Około 160 szybów i szkolni funkcjonowało czynnie w tamtym okresie.  Głównym surowcem wydobywanym przez wieki były głównie rudy miedzi. Miedzianka podczas działań wojennych II Wojny Światowej nie uległa zniszczeniu, jednakże Rosjanie zainteresowali się złożami tutaj występującymi i z wielkim rozmachem potajemnie podjęli się wydobycia rud uranu. Powstające nowe szyby i adaptowane stare były tworzone  „na dziko” bez większego planowania z powodu braku dokumentacji technicznej. W wyniku takich działań  rozpoczęły powstawać tragiczne dla miasta skutki prowadzonych prac górniczych, zapadnięcia, osuwiska, drżenie budynków itp. W latach 50 XX wieku wstrzymano prace wydobywcze. Kościół ewangelicki wysadzono w powietrze w 1967 roku i zabroniono prowadzenia prac remontowych domów.  Nastąpiło stopniowe wysiedlanie ludzi,  a w 1972 roku władze podjęły uchwałę likwidację miasta Miedzianka i rozpoczęcie prac wyburzenia domów. Tym sposobem doprowadzono do upadku istnienie 900 letniej osady górniczej.  W szczytowym rozwoju Miedziankę zamieszkiwało 3000 osób, obecnie 40.

Od lat 90 XX wieku nastąpił proces ponownego osiedlania się. Obecnie istnieje kilkanaście domów (w 2013 było 11) i kościół katolicki. Największym projektem i odważnym krokiem było wybudowanie przez jednego przedsiębiorcę restauracyjnego Browaru Miedzianka. Otwarcie odbyło się 1 maja 2015 roku.  Inną przygotowaną atrakcją dla turystów jest spacer ścieżką edukacyjną Miedzianka – Mniszków.

Linki

Galeria dawnych zdjęć Miedzianki.

Film – Miedzianka cz1.

Film – Miedzianka cz.2.

Film – Miedzianka cz.3.

Historie …

Możliwość komentowania jest wyłączona.