Skansenik Tomisław

Skansenik Tomisław.

Jednym z przykładów muzeum tworzonych z pasji jest niewątpliwie Skansenik Tomisław. Zlokalizowany jest we wsi Tomisław numer domu 40. Pomysłodawcą i właścicielem jest pan Szczepan Chmielowiec. Upadając ruinę nabył około 20 lat temu, i stopniowo swoimi środkami i siłami dokonał remontu budynki i posesji, a w między czasie stopniowo zakupywał sprzęt codziennego użytku. Całość działalności przekształciła się w bardzo ciekawe wiejskie muzeum, w którym przedstawia się dawne codzienne życie oraz prezentuje pokazy dawnych rzemiosł. W obiekcie przeprowadza się także zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Wiek budynku określa się na około 300 lat. Najprawdopodobniej na początku pełnił on rolę karczmy, natomiast przed 1945 rokiem zamieszkiwał w nim stolarz z rodziną, którego córka pozostała po zakończeniu II Wojny Światowej w Polsce, i żyła w nim do dnia swojej śmierci w latach 90 XX wieku.

Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem. Dla grup istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji pokazów, grillowania, pieczenia chleba itp.

Telefon kontaktowy z właścicielem: 692230961, 757312288.

Linki

Mapa lokalizacji muzeum.

Informacje o muzeum.

Historie …

Możliwość komentowania jest wyłączona.